top of page

Målgruppe

Københavns Bosted Herlufbos overordnede målgruppe er unge og voksne mellem 16 - 35 år med funktionsnedsættelse, adfærdsforstyrrelser og/eller andre psykiatriske diagnoser - nogle har en mere kompleks diagnoseprofil i form af flere diagnoser, dvs. komorbiditet.

Oftest har vores målgruppe svære psykiatriske- og sociale problemstillinger i en grad, hvor de har omfattende behov for hjælp og støtte i dagligdagen, men vi tager også unge og voksne ind, som har brug for reduceret støtte i form af et udslusningsforløb til egen lejlighed.

Vi har mange års erfaring med, at arbejde indenfor Autisme spektrum forstyrrelse (ASF), som er en del af fællesbetegnelsen for diagnoserne indenfor gennemgribende udviklingsforstyrrelser, samt ADHD, opmærksomhedsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse herunder emotionelle forstyrrelser, som angsttilstande, sociale funktionsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser etc. Vi arbejder med den unge/voksne ud fra et naturligt behov for struktur, faste rammer og forudsigelighed i deres hverdag.

Dermed har vi stor erfaring indenfor de neuropsykiatriske forstyrrelser som nævnt ovenfor, samt angst, Tourette, nervøse og stressrelaterede tilstande, herunder også OCD og fobiske tilstande.

Derudover har vi også stor erfaring indenfor det psykosenære sygdomsbillede, såsom Skizotypiske sindslidelser, Skizofreni, personlighedsforstyrrelser, bipolare lidelser etc.

Det er også værd at nævne, at vi har stor erfaring med beboernes mentale tilstande, herunder de kognitive færdigheder. Vi har erfaring for at arbejde med mentale tilstande som lægger indenfor normalområdet, i grænseområdet inferioritas intellektualis, mental retardering af lettere grad og middelsvær grad.

bottom of page