top of page

Social færdighedstræning

Beboeren støttes i at lære at aflæse sociale situationer og i at begå sig med andre mennesker i forskellige situationer.

Tryk på billedet for mere info

Musikfestival

Jeg-støttende Samtale

Tilgangen giver plads til at samtale, observationer og åben dialog danner rum, så følelser, tanker og drømme kan blive set, hørt og forstået.

Tryk på billedet for mere info

Black Outfits

TEACCH

Med udgangspunkt i TEACCH kan vi skabe struktur, forudsigelighed og visuel støtte for den enkelte beboer. 

Tryk på billedet for mere info

Tegnsprog Course

Motiverende Samtale

Den motiverende tilgang bruges til at afklare og motivere til forandring hos den enkelte beboer. Vi tror på at man bedst udvikler sig, når man anerkendes for sine ressourcer. 

Tryk på billedet for mere info

Kvinder Holding Hands
bottom of page