top of page

§ 107

Servicelovens §107 omhandler midlertidige botilbud til voksne over 18 år med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særligt vanskelige sociale problemstillinger, der her og nu gør vedkommende ude af stand til selv at tage vare på dagligdagens gøremål, og som derfor har brug for støtte til eksempelvis personlig pleje og behandling.    

På Københavns Botilbud Herlufbo er vi godkendte til §107-tilbud, som lever op til Servicelovens ambition om at tilbyde en midlertidig boligmæssig ramme, der både vedligeholder og udvikler færdigheder. Vi tilbyder derfor lejligheder, hvor beboeren bor alene, men med pædagogisk støtte, der står til rådighed 24 timer i døgnet.

Gennem et tæt og målrettet relationsarbejde er det vores ambition, at beboeren på sigt skal kunne klare sig i egen bolig uden – eller med minimal – støtte.

bottom of page