top of page

§ 66 - botilbud

§66 under Serviceloven omhandler anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Det kan for eksempel være i en plejefamilie, en netværksplejefamilie, en døgninstitution eller et opholdssted.

På Københavns Botilbud Herlufbo er vi godkendt iht. §66, stk. 1 nr. 5. Vi tilbyder lejligheder, hvor den unge bor selv, men med pædagogisk støtte, der er til rådighed 24 timer i døgnet, og som besøger den unge minimum to gange om ugen. Gennem et tæt og målrettet relationsarbejde er det ambitionen for vores §66-tilbud, at den unge på sigt skal kunne klare sig i egen bolig uden – eller med minimal – støtte.

bottom of page