top of page

Lidt om vores tilgang

Vi kører ud til de enkelte lejligheder og besøger beboeren ud fra en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i de aftaler der er lavet med beboer og sagsbehandler under indflytningen. Dog tilbydes som minimum 2 besøg ugentligt. 

Vi samarbejder med beboeren ud fra følgende værdier: 
-  Narrativ og psykodynamisk tilgang i form af, at vores liv er fortalt gennem historier - bevidst som ubevidst. 
-  Respekt for beboeren som individ 
-  Anerkendelse af beboeren og dennes livssituation
-  Vi møder beboeren med motivation, omsorg og forståelse
-  Vi fokuserer på beboerens ressourcer fremfor dens begrænsninger

Vi hjælper beboeren igennem den narrative tilgang til at skabe nye fortællinger om sig selv, bundet op på små som store succeser. Det kan fx være i praktikker, uddannelse eller fysiske og sociale aktiviteter. 
 

Vi arbejder relations-pædagogisk og ser relationen som en vej til at arbejde med beboernes mål ud fra deres individuelle handleplaner og forskellige udgangspunkter.

"Det vi gør, gør vi sammen"

I dagligdagen fokuserer vi på at skabe trygge rammer, ved at have en lille gruppe af faste kontaktpersoner, som er knyttet til den enkelte beboer. Vi oplever at det skaber trivsel og rum til udvikling, når beboeren ikke skal forholde sig til for mange forskellige personer. Vi lægger vægt på at skabe en dagligdag der er positiv for beboeren og benytter humor der hvor det giver mening. 

bottom of page