top of page

Udviklingsmål

Når man bor på Herlufbo er det med henblik på at arbejde med en række udviklingsområder. Udviklingsområderne aftales med den enkelte borger og den anbringende kommune, hvor der tages udgangspunkt i borgers egne ønsker og mål for fremtiden.

 Fagligt arbejder vi på Herlufbo ud fra KRAP, hvor vi deler alle udviklingsmål op i tre faser: 1. registrerings- og afdækningsfasen (viden), 2. forståelse- og overbliksfasen (refleksion), og 3. ændrings- og udviklingsfasen (indsats).

 

Vi har en lang række metoder og målværktøjer, som tager afsæt i en anerkende og ressource fokuseret støtte. Vi tror på at det vi gør, gør vi sammen og det er derfor vigtigt for os på Herlufbo, at borger er inddraget og medbestemmende i egen udviklingsplan og kan følge med i fremgangen.

Registrerings- og afdækningsfasen

Hvor vi bl.a. undersøger udviklingspunktets omfang og muligheder. Herunder hvilke ressourcer og udfordringer der er eksisterende, hvor ofte, samt i hvilken grad udviklingspunktet har indvirkning på borger.

Vi går på opdagelse i udviklingsmålet sammen med borger og vi undersøger nysgerrigt alle nuancerne der er i spil. 

Forståelses- og overbliksfasen

Vi kigger på alt vi har samlet ind af viden og prøver at skabe forståelse sammen med borger, omkring borger, i det pædagogiske team, den brede personalegruppe og i evt. netværk omkring borger,

Der udarbejdes en pædagogisk handleplan, med afsæt i borgers egne tanker omkring målrettet støtte til udviklingsmålet. Der aftales her metodisk tilgang og hvilke pædagogiske redskaber der tages afsæt i. 

Ændrings- og udviklingsfasen

Der arbejdes målrettet ud fra de valgte metoder/redskaber med udviklingspunktet.

Målet kunne være at lære færdigheder, der endnu ikke er lært, lære nye mestringsstrategier, ændre fastholdende tankemønstre eller udvikle relationer og skabe forståelse mv. 

 

Der evalueres og følges op på indsatsen. For at  sikre at indsatsen har progression.. 

bottom of page