top of page

 

TEACCH

 

 

 

Vi benytter TEACCH hvor det giver mening. Metoden tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte. TEACCH programmet er udviklet ud fra karakteristiske og adfærdsmæssige kendetegn ved autisme, således at man hjælper mennesker med autismespekterforstyrrelser til at fungere i den kultur/hverdag, der omgiver dem.

Metode virker beroligende og kan være helt afgørende for udviklingsarbejdet med flere af vores beboere.

Vi benytter metoden, når vi eksempelvis gør klar til en ny ung, der netop har brug for struktur, forudsigelighed og gentagelser. Vi ser på denne beboer som et unikt menneske, der har unikke behov, som vi skal tilrette vores pædagogiske indsat ud fra. Vi kigger på alt fra hvordan vi strukturerer dagen eller ugen. Skal det eksempelvis være den samme pædagog der har den samme opgave, den samme dag på det samme tidspunkt på dagen - skal der laves et struktureret system omkring beboerens ugebudget, for at det bliver ensformigt og overskueligt osv. 

Vi oplever at TEACCH tilgangen giver beboeren en indre ro og tryghed. Samtidig undgår vi at beboeren føler sig forvirret og bliver nervøs, hvilket kan forværre tvangsprægede handlemønstre og angst. Men effekten viser sig også i helt almindelige dagligdagsgøremål, hvor vi bruger metoden til eksempelvis at lære beboeren værktøjer og strategier til hvordan man vasker tøj, hvordan man organiserer sine indkøb, hvordan man laver et budget etc. Vi følger op på metoden igennem helt konkrete mål og delmål, som laves i samarbejde med beboeren.

Vi afholder personalemøder hvor den enkelte beboers mål, delmål og visioner for egen udvikling evalueres, derudover modtager vi løbende rådgivning og vejledning af socialrådgiver og ekstern psykolog. Vi benytter dokumentationsværktøjer i forbindelse med resultatdokumentation. Vi anvender woodbo til at sikre en ensartet fremgangsmåde. Alle medarbejdere har indblik i arbejdsgangen, statusrapporter, handleplaner, journaler, pædagogiske værktøjer i form af skemaer og ugeplaner. Der arbejdes ud fra ensartethed og kvaliteten sikres via supervision og daglig faglig sparring. V

Vi bruger metoden i den daglige kontakt til de beboere, hvor den skønnes egnet. 

bottom of page