top of page

 

Social færdighedstræning

 

 

 

Vi har valgt metoden, da den styrker beboerens sociale kompetencer, hvor beboeren kan støttes i at lære at aflæse sociale situationer og i at lære at kommunikere med andre i de forskellige situationer. Metoden er med til at udvikle, vedligeholde, forbedre og generalisere beboerens sociale færdigheder.

Der arbejdes ud fra metoden når vi er sammen med beboeren i større grupper eller ude i civilsamfundet, dette kunne være ved de fællesaktiviteter vi tilbyder løbende, såsom fællesspisning, kulturoplevelser, restaurant/cafe besøg, men det kunne også være igennem beboerens fritidsinteresser, arbejde eller skole/uddannelsesliv.

 

Men det kan også være i forbindelse med guidning til hvordan man taler i telefon med andre, begår sig til møder med forskellige instanser, i kommunikationen via digitalpost og lignende.

 

Metoden er også anvendelig i forhold til reguleringsvanskeligheder, hvor beboere kan handle i affekt. Her har vi mulighed for at italesætte og vise, hvilke konsekvenser det kan have i andre sociale sammenhænge.

Vi afholder personalemøder hvor den enkelte beboers mål, delmål og visioner for egen udvikling evalueres, derudover modtager vi løbende rådgivning, vejledning og supervision af socialrådgiver samt ekstern psykolog. Vi benytter dokumentationsværktøjer i forbindelse med resultatdokumentation. Vi dokumenterer via dagbogsnotater, journaler, handleplaner, forskellige indsatsområder med mål for den enkelte beboer og de delmål, der opsættes for at nå til målet. 

Målet er at den enkelte beboer lærer at "bo alene", begå sig i og udenfor lejligheden i hverdagen, i skole eller arbejdslivet, så der opnås kompetencer til, at begå sig i det sociale rum.

Vi evaluerer på de opsatte mål løbende, og følger op på tilgangen og metoden ugentligt via vores dagbogssystem Woodbo, på de ugentlige personalemøder, vejledning, rådgivning og supervision af socialrådgiver og ekstern psykolog, for at sikre en høj faglig kvalitet.

bottom of page